شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن ۲۳ بهمن ۱۳۹۷

حضور ۳۶هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن

برآوردهای میدانی از حضور بیش از سی و شش هزار نجف‌آبادی در راهپیمایی ۲۲بهمن در نقاط مختلف شهرستان خبر می‌دهد که در این میان مرکز شهرستان در مقایسه با سال گذشته با رشد بیش از سی درصدی به مرز بیست هزار شرکت‌کننده رسیده است.