شیر حسین حسنی
واکنش دیدنی  مادر شهید به دیدن پیکر پسر+ فیلم ۰۵ مهر ۱۳۹۶

واکنش دیدنی مادر شهید به دیدن پیکر پسر+ فیلم

بازنشر:مادر شهید شیر حسین حسنی یکی از مدافعان فاطمی حرم، در مواجهه با پیکر فرزندش واکنشی دیدنی دارد. واکنشی که یاد آور حالات بسیاری از مادران شهدای دفاع مقدس است. این شیر زن افغانستانی، تنها پنجاه روز بعد از تشییع جنازه فرزندش که از قلعه سفید نجف آباد به کشور سوریه اعزام شده بود.، در […]