ضرب و شتم خانواده شهدا
تکذیب ضرب و شتم خانواده شهدا در نجف آباد ۲۳ مرداد ۱۳۹۷

تکذیب ضرب و شتم خانواده شهدا در نجف آباد

فیلم کوتاهی با کیفیت پایین با تکان‌های شدید دستی که فیلمبرداری کرده از یک فضای محو از جمعیت پراکنده در قبرستان و صدای جیغ یک زن و تصویر زن دیگری که نیمه‌هوش روی زمین نشسته است،