طرح یار مهربان در نجف آباد
کتاب خوان کردن ۳۵هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم ۰۳ شهریور ۱۳۹۷

کتاب خوان کردن ۳۵هزار دانش آموز در نجف آباد+فیلم

طرح «یار مهربان» سه سال است که در مدارس نجف آباد اجرا می شود. بیش از ۳۵ هزار دانش آموز، هفته ای دو بار به مدارس خود مراجعه کرده و کتاب امانت می گیرند.