علی زکریایی
چرا یقه رهبری را گرفته اید؟! + فیلم ۱۱ دی ۱۳۹۶

چرا یقه رهبری را گرفته اید؟! + فیلم

علی زکریایی در این فیلم صحبتهای شجاعانه ای دارد که باید دید و قضاوت کرد.