عکس
راهیابی عکس هنرمند نجف آبادی به نمایشگاه هند+تصویر ۲۹ تیر ۱۳۹۹

راهیابی عکس هنرمند نجف آبادی به نمایشگاه هند+تصویر

عکس اسماعیل قائدی هنرمند نقاش و عکاس نجف آبادی، از بین آثار ارسالی هنرمندان بیست و هشت کشور جهان، در بین بیست تصویر منتخب نمایشگاه مجازی Ais inaggalal هند پذیرفته شد.