فاجعه هفت تیر
تصاویر کمتر دیده شده از شهید محمد منتظری + مجموعه تصاویر ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

تصاویر کمتر دیده شده از شهید محمد منتظری + مجموعه تصاویر

در این مجموعه نزدیک به 130 تصویر از شهید حجت الاسلام محمد منتظری یکی از چهره های کمتر شناخته شده ایران که در فاجعه هفتم تیر همراه با شهید بهشتی به شهادت رسید، قابل مشاهده است.

محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+تصاویر ۰۷ تیر ۱۳۹۷

محمد منتظری؛ شهید مظلوم ۷تیر+تصاویر

معتقد بود اگر در مرزهای فلسطین اشغالی در جنگ با اسرائیل پیشدستی نکنیم، آن ها در مرزهای ما وارد جنگ خواهند شد. یقیناً برخورد منفی و تند شیخ محمد در یک مقطع با شهید بهشتی از اشتباهات او بود.