فرزندخواندگی دختران مجرد
فرزندخواندگی دختران مجرد اشتباه است ۱۴ مرداد ۱۳۹۷

فرزندخواندگی دختران مجرد اشتباه است

با توجه به صف طولانی خانواده های متقاضی فرزند خواندگی و تعداد محدود کودکان واجد شرایط واگذاری، دادن فرزند به دختران مجرد بالای سی سال اشتباه است.