فروشگاه های بزرگ
کلاهبرداری علنی فروشگاه های بزرگ در نجف آباد+تصویر ۱۳ بهمن ۱۳۹۹

کلاهبرداری علنی فروشگاه های بزرگ در نجف آباد+تصویر

در سال های اخیر و هماهنگ با دیگر نقاط کشور، فروشگاه های بزرگ در نجف آباد نیز رونق زیادی پیدا کرده اند و با فروش های میلیاردی خود، کسبه خرده پا را تحت فشار گذاشته اند.

بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید ۲۵ اسفند ۱۳۹۸

بیمار که نمیشوید هیچ بلکه شفا هم میگیرید

«ریحانه»: از قدیم گفتند :از نخورده بگیر بده به خورده،که چشم و دلش بیشتر میدوه. نقل این روزای شهر ماست.