فضای مجازی نجف آباد
تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر ۲۶ مرداد ۱۳۹۹

تبلیغ فساد در فضاهای مجازی نجف آباد+تصاویر

در شرایطی که فضاهای مجازی شناسنامه دار شهرستان، در قبال کوچکترین حرف و موضوع خود پاسخگو هستند ولی برخی کانال های تلگرامی نجف آباد، به راحتی همه چیز را تبلیغ می کنند؛ از آموزش رقص گرفته تا تن فروشی.