فقر
دخل و خرجت کم بیاد، از کجای زندگی ات می زنی؟ +فیلم ۲۵ خرداد ۱۳۹۸

دخل و خرجت کم بیاد، از کجای زندگی ات می زنی؟ +فیلم

کبریت: یک سوال مشترک در شمال و جنوب تهران پرسیده شده است.