فیروزآباد
اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

اعلام دلیل بوی بد پارک فیروزه نجف آباد

در هفته های اخیر تعدادی از شهروندان با ارسال پیام هایی از بوی بد آب مورد استفاده در آبیاری فضای سبز پارک فیروزه نجف آباد گله کرده بودند. مسئول فضای سبز شهرداری نجف آباد، به این موضوع پاسخ گفته است.