فیلم
حساس نشو، قسمت ۳۸ ۰۹ مرداد ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت ۳۸

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود که شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رویدادهای ورزشی است [jwplayer mediaid=”۱۰۱۹۳″]

حساس نشو، قسمت ۳۷ ۱۹ تیر ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت ۳۷

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.[jwplayer mediaid=”۹۸۰۷″] دانلود

حساس نشو، قسمت ۳۶ ۱۳ تیر ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت ۳۶

[jwplayer mediaid=”۹۷۶۸″] دانلود

حساس نشو، قسمت ۳۵ ۰۶ تیر ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت ۳۵

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”۹۷۳۴″] دانلود

حساس نشو، قسمت ۳۴ ۳۰ خرداد ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت ۳۴

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است.

حساس نشو، قسمت سی سه ۲۲ خرداد ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت سی سه

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”۹۵۴۴″]

حساس نشو، قسمت سی دو ۰۸ خرداد ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت سی دو

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”۹۴۷۸″]

حساس نشو، قسمت سی یکم ۰۲ خرداد ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت سی یکم

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”۹۲۵۴″] دانلود

حساس نشو، قسمت سی ام ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت سی ام

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. دانلود

حساس نشو، قسمت بیست و نهم ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۳

حساس نشو، قسمت بیست و نهم

هر پنجشنبه شب بخش طنز آمیز و انتقادی حساس نشو، از خبر ۲۰ شبکه خبر پخش می شود. این بخش، شامل موضوعاتی درباره انتخابات، دیپلماسی، فرهنگ، دانشگاهها، اقتصاد، تحولات جهانی و رخدادهای ورزشی است. [jwplayer mediaid=”۹۲۸۳″] دانلود