برچسب: قانون
مدیران بنیاد شهید باید نوه داری کنند مدیران مدیران بنیاد شهید باید نوه داری کنند ab13
۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸
۲ دیدگاه

مدیران بنیاد شهید باید نوه داری کنند

تاسف می خورم که اینهمه جوان ایثارگر با استعداد بیکار در مجموعه ایثارگری داریم اما بسیاری از معاونین و حتی مدیرکل های بنیاد شهید از همین پیرمردهایی که باید بروند نوه داری کنند، استفاده می کند و به جوانان توجهی ندارد.