قرارگاه قدس سپاه
فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم ۲۸ مرداد ۱۳۹۷

فعالیت های سپاه در سیستان و بلوچستان+فیلم

مستند «مرز آفتاب» گوشه هایی از فعالیت های عمرانی، فرهنگی و امنیتی قرارگاه قدس سپاه را در استان سیستان و بلوچستان به تصویر کشیده. گردنه «احد»ی که خیلی از مسئولان آن را فراموش کرده اند.