قصور پزشکی
بریدن پیشانی نوزاد نجف آبادی موقع سزارین+فیلم ها و تصویر ۲۳ مهر ۱۳۹۷

بریدن پیشانی نوزاد نجف آبادی موقع سزارین+فیلم ها و تصویر

کادر پزشکی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد موقع سزارین نوزادی، پیشانی اش را با تیغ بریدند و بعد بخیه زدند. محمد خدادادی پدر این نوزاد گفته که پسرش در حال حاضر به دلیل عفونت خود در بخش NICU بیمارستان بستری شده.