قطعه ساز
تولید  ۶۰ هزار اکسل خودرو در شرکت آهن فام نجف آباد+ فیلم ۱۰ مهر ۱۳۹۸

تولید ۶۰ هزار اکسل خودرو در شرکت آهن فام نجف آباد+ فیلم

صدا و سیما: شرکتی در نجف آباد سالیانه بیش از شصت هزار اکسل عقب و جلو با یک سوم قیمت نمونه وارداتی برای نیسان تولید می کند و در صورت تسویه مطالباتش توسط دولت، می تواند تا یکصد اشتغال جدید ایجاد کند.