قلع و قمع
آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر ۲۹ مرداد ۱۳۹۹

آزادسازی ۱۵هزار متر مربع اراضی کشاورزی در ویلاشهر

به گزارش پایگاه خبری جهاد کشاورزی نجف آباد، طی روزهای اخیر بیش از 15هزار متر مربع از اراضی زراعی و باغی ویلاشهر، با حکم دادستانی آزادسازی و ساخت و سازهای صورت گرفته، قلع و قمع شد.