قوطی شیر خشک
انفجار قوطی شیر خشک آزاده نجف آبادی ۱۰ تیر ۱۳۹۷

انفجار قوطی شیر خشک آزاده نجف آبادی

صدایی وحشتناک، همه را بیدار کرد. برای لحظه‌ای رفتیم در فکر بمباران و انفجار ولی این تصور با روشن‌شدن لامپ‌ها خیلی سریع کنار رفت.