لباس ایرانی اسلامی
نمایشگاه لباس ایرانی اسلامی در دانشگاه آزاد ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

نمایشگاه لباس ایرانی اسلامی در دانشگاه آزاد

صدا و سیما: در این نمایشگاه که تا پایان اسفند ماه در طبقه چهارم کتابخانه مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد دایر خواهد بود،  124 اثر از 115دانشجوی دانشگاه های آزاد اسلامی سراسر کشور به نمایش گذاشته شده است.