متخلف
حمله به بازرس شبکه دامپزشکی نجف آباد ۱۸ اسفند ۱۳۹۷

حمله به بازرس شبکه دامپزشکی نجف آباد

بازرس شبکه دامپزشکی نجف آباد که قصد جلوگیری از عرضه غیر بهداشتی ماهی را داشت، مورد ضرب و شتم و تهدید با سلاح سرد توسط متخلفان قرار گرفت.