متکدی
گدایان غیر بومی در نجف آباد ۰۳ بهمن ۱۳۹۶

گدایان غیر بومی در نجف آباد

پایگاه خبری فرمانداری:  معاون سیاسی اجتماعی فرمانداری معتقد است: برخی از متکدیان سطح شهر به صورت سازمان دهی شده از خارج شهرستان به نجف آباد می آیند و در این میان برخی شهروندان از سر دلسوزی مانع از برخورد با این افراد می شوند. نبی الله صالحی می گوید: کمک به این گروه، زمینه ساز […]