مجروح
مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت در نجف آباد ۲۲ مهر ۱۳۹۷

مرگ کودک سه ساله در واژگونی وانت در نجف آباد

وانتی که در جاده خمینی شهر به سمت نجف آباد در حال حرکت بود، در محدوده چشمه لادر چپ کرد و علاوه بر ۱۰ مجروحی که روانه مراکز بیمارستانی کرد، کودک سه ساله ای را هم به کام مرگ فرستاد.