مجموعه شهید کاظمی
تعطیلی کامل تالارهای مجموعه شهید کاظمی نجف آباد ۱۳ مرداد ۱۳۹۹

تعطیلی کامل تالارهای مجموعه شهید کاظمی نجف آباد

دیروز یکی از شهروندان با ارسال پیامی از برگزاری مراسم عروسی در مجموعه شهید کاظمی نجف آباد خبر داده بود ولی مدیر اجرایی این مجموعه چنین موضوعی را تکذیب کرده است.