سه شنبه, ۳ خرداد , ۱۴۰۱ | Tuesday, 24 May , 2022
صحبت های خاص قرائتی در دانشگاه آزاد نجف آباد 13 شهریور 1396

صحبت های خاص قرائتی در دانشگاه آزاد نجف آباد

ایسکا نیوز:قرائتی گفت: ما در اسلام فارغ التحصیل یا تعطیلی موقت نداریم. شما حساب کنید ۱۹ میلیون فرد تحصیلکرده دارید که ۹۰ روز آن ها را به مرخصی می فرستی؛ خب معلوم است وضعیت اقتصاد و اشتغال و ازدواج و همه چیز تحت تاثیر قرار می گیرد. استاد ادامه داد: دانشجوی کارشناسی کشاورزی است به […]