محمد علی هادی
محکومیت دیپلمات نجف آبادی به ۵سال حبس ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

محکومیت دیپلمات نجف آبادی به ۵سال حبس

دیده بان ایران: محمدعلی‌ هادی نجف آبادی‌٬ در پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان به اتهام ۱۲ فقره خیانت در امانت به پنج سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال کامل از خدمات دولتی محکوم شد.

۱۳ میلیارد هزینه برای مصدومان تصادفات ۲۵ مهر ۱۳۹۷

۱۳ میلیارد هزینه برای مصدومان تصادفات

عدم اهمیت به عابران پیاده و موتور سواری غیر ایمن  از مهمترین معضلات ترافیکی نجف آباد هستند به طوری که به اذعان رییس شبکه بهداشت شهرستان تصادفات رانندگی در سال ۹۵ بیش از سیزده میلیارد تومان خرج روی دست مراکز بیمارستانی شهر گذاشته است.