مخابرات
افزایش پهنای باند شبکه همراه اول در نجف آباد ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

افزایش پهنای باند شبکه همراه اول در نجف آباد

پهنای باند شبکه همراه اول در راستای بهبود کیفیت خدمات اپراتور همراه اول درشهرستان نجف آباد افزایش یافت.