مددجویان کمیته امداد
نجف آباد ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان صدقه می‌دهد ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۸

نجف آباد ماهیانه ۱۵۰ میلیون تومان صدقه می‌دهد

ایمنا: رییس کمیته امداد شهرستان گفت: در حال حاضر بیش از سی و سه هزار صندوق جمع‌آوری صدقات مردمی در سطح شهرستان فعال است که شهروندان از طریق آن‌ها ماهیانه یکصد و بیست تا یکصد و پنجاه میلیون تومان به افراد تحت پوشش این مجموعه کمک می‌دهند.

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

اختصاص ۲۰ میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان نجف آبادی

امسال 20 میلیارد ریال اعتبار برای کمک به مددجویان زیر پوشش کمیته امداد نجف آباد اختصاص یافت.

کمک میلیاردی به مسکن مددجویان نجف آباد ۲۷ فروردین ۱۳۹۸

کمک میلیاردی به مسکن مددجویان نجف آباد

ایمنا: رییس کمیته امداد شهرستان نجف آباد گفت: به دنبال اختصاص اعتبار دو میلیارد تومانی رییس کمیته امداد کشور برای خانواده‌های تحت پوشش شهرستان، نزدیک به یک میلیارد تومان برای خرید، تجهیز یا تعمیر مسکن مددجویان هزینه شد.