مدرسه
تعطیلی مدارس؛ سود سیاسیون و مافیای اینترنت ۲۷ دی ۱۳۹۹

تعطیلی مدارس؛ سود سیاسیون و مافیای اینترنت

در شرایطی که طبق آمار اعلامی وزارت بهداشت، تعداد کشته شدگان و مبتلایان کرونا کاهشی شده و تقریباً تمامی مراکز تفریحی، گردشگری و ورزشی باز شده اند، عده ای مخالف بازگشایی مدارس هستند و مردم را از شروع موج جدید کرونا می ترسانند.

توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن ۲۴ شهریور ۱۳۹۹

توصیه پزشک مشهور نجف آباد برای مدرسه رفتن

پزشک است و از آن پزشک های با سواد، با تجربه و به روز که مرتب جدیدترین کتاب ها و مقالات مربوط به حوزه کاری اش را مطالعه می کند. تسلط و مهارتش باعث شده بسیاری از مردم نجف آباد با اعتماد کامل به مطبش مراجعه کرده و جواب بگیرند.

برای این مردم یه کاری بکنند ۲۹ خرداد ۱۳۹۹

برای این مردم یه کاری بکنند

باز آخر سال بی تحصیلی که همگی شاهد تعطیلی مدارس در کشور و خرید شارژ های زود بپایان رسیده چند گیگا بایتی برای حضور و غیاب بچه و امتحانات فضای مجازی و عدم کسب کار از اسفند ماه تاکنون.

آموزش نماز برای ۱۰هزار دانش آموز نجف آبادی ۱۹ اسفند ۱۳۹۷

آموزش نماز برای ۱۰هزار دانش آموز نجف آبادی

دوره آموزشی مفتاح ویژه معلمان و مدیران مدارس به همراه گفتمان نماز مخصوص دانش آموزان شهرستان نجف آباد، با حضور بیش از ۱۰هزار دانش آموز برگزار شد .