مدعیان طب سنتی
توضیحات دادستان نجف آباد درباره بازداشت مدعی طب سنتی+صوت ۱۱ آذر ۱۳۹۹

توضیحات دادستان نجف آباد درباره بازداشت مدعی طب سنتی+صوت

علی زارع دادستان نجف آباد، در مصاحبه با برنامه پیک بامدادی رادیو ایران در روز سه شنبه 11آذر99، توضیحاتی را در مورد چرایی بازداشت فرد مدعی طب سنتی در نجف آباد، ارائه کرده است.