مدیران پیر
بازنشسته شوید ۲۸ بهمن ۱۳۹۶

بازنشسته شوید

باید تغییر ساختار اشتغال را به رسمیت بشناسیم، و نیروهای جوان را سریع‌تر به بدنه اشتغال کشور راه بدهیم.