برچسب: مدیریت جهادی
نوبت انقلاب مدیریتی است نوبت انقلاب مدیریتی است               155x105
۲۱ فروردین ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
یادداشت

نوبت انقلاب مدیریتی است

بعد از چهار دهه از پیروزی انقلاب، شاهد دستاوردهای بزرگی بوده ایم و در عین حال با مشکلاتی نیز دست و پنجه نرم می کنیم که مهمترین شرط رفع آن ها، یک انقلاب دیگر است و این بار در سطح مدیریت کشور.