مراسم مذهبی
واکنش ها به لغو دقیقه نود دعای عرفه در نجف آباد ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

واکنش ها به لغو دقیقه نود دعای عرفه در نجف آباد

به دنبال لغو ناگهانی و دقیقه نود مراسم دعای عرفه در شهرستان نجف آباد که با وجود صدور مجوزهای قانونی صورت گرفت، مخاطبان واکنش های مختلفی به این موضوع داشتند.