مرگ مقنی
آتش در مغازه و مرگ در چاه+ تصاویر ۳حادثه در نجف آباد ۱۲ تیر ۱۳۹۷

آتش در مغازه و مرگ در چاه+ تصاویر ۳حادثه در نجف آباد

طی روزهای اخیر یک مغازه سوپری با اتصالی برق آتش گرفته، مقنی ۶0 ساله در چاه جانش را از دست داد و انفجار گاز، مغازه و مغازه دار را صدمه زد.