مستمری
پرداخت ۲۰میلیارد مستمری به مددجویان کمیته امداد نجف‌آباد ۲۵ خرداد ۱۳۹۹

پرداخت ۲۰میلیارد مستمری به مددجویان کمیته امداد نجف‌آباد

مدیر کمیته امداد شهرستان گفت: در حال حاضر نزدیک به بیست و چهار هزار نفر در قالب ده هزار خانواده تحت پوشش یا مراجعان موردی، از خدمات پرداخت مستمری این کمیته استفاده می‌کنند که در این راستا سالیانه بیش از بیست میلیارد و چهارصد میلیون تومان هزینه می‌شود.