مسجد جامع جوزدان
مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان ۰۸ آذر ۱۳۹۷

مرمت ۲۵۰میلیون تومانی مسجد جامع جوزدان

طی توافق شورای شهر، شهرداری و میراث فرهنگی شهرستان قرار شده اعتبار دویست و پنجاه میلیون تومانی برای مرمت مسجد جامع جوزدان که از آثار دوره ایلخانی محسوب می شود، اختصاص پیدا کند.