برچسب: مفاسد اقتصادی
اتهام روحانی و دیپلمات نجف آبادی در پرونده بانک سرمایه + تصاویر اتهام اتهام روحانی و دیپلمات نجف آبادی در پرونده بانک سرمایه + تصاویر                      2 155x105
۱۴ شهریور ۱۳۹۸
بدون دیدگاه

اتهام روحانی و دیپلمات نجف آبادی در پرونده بانک سرمایه + تصاویر

 مدآرا: در بیست و نهمین جلسه از دور سوم رسیدگی به پرونده بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی، به صلاحیت دادگاه برای بررسی اتهامات محمد علی هادی نجف آبادی نیز پرداخته شد.

چوب برنداریم، گوسفندی نمی ماند چوب برنداریم، گوسفندی نمی ماند چوب برنداریم، گوسفندی نمی ماند               155x105
۱۴ تیر ۱۳۹۷
بدون دیدگاه
یادداشت

چوب برنداریم، گوسفندی نمی ماند

آیا بهتر نیست منتظر دادگاه عدل الهی نمانیم و با استفاده از فرصت «پاسخگویی مدیران»، مسببان سهوی یا عمدی خسران به مردم و نظام، آینده این مرز و بوم را بیمه کنیم.