مواد محترقه
کشف ۵۰ هزار  مواد محترقه غیرمجاز در نجف آباد ۱۱ اسفند ۱۳۹۷

کشف ۵۰ هزار مواد محترقه غیرمجاز در نجف آباد

صدا وسیما: به دنبال ارسال گزارشی در خصوص ورود انواع مواد محترقه خارجی و غیر مجاز به شهرستان، نیروهای انتظامی موضوع را به صورت ویژه در دستور کار قرار داده و محل ذخیره این مواد محترقه را شناسایی کردند.