نابودی باغات نجف آ‌باد
نابودی یک سوم درختان نجف آباد/ بانک، حیثیت کشاورز را می برد ۲۲ شهریور ۱۳۹۷

نابودی یک سوم درختان نجف آباد/ بانک، حیثیت کشاورز را می برد

زمانی می‌گفتند ما دچار بحران آب شده‌ایم درحالی‌که به‌ شخصه اعتقاد دارم بحران آب متعلق به سال‌ها قبل است. در واقع، ما در فاجعه آب به سر می‌بریم.