نابینایان نجف آباد
۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر ۲۷ مهر ۱۳۹۹

۸ ساله شدن مجهزترین کتابخانه نابینایان نجف آباد+تصاویر

کتابخانه شهیدان فتاح الجنان نجف آباد در خیابان قدس غربی، حدود 8 سال پیش با همت شهرداری نجف آباد به طور رسمی آغاز به کار کرده است. به بهانه ۲۴ مهر روز عصای سفید، اطلاعات مربوط به این کتابخانه را به نقل از کانال تلگرامی سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری، مرور می کنیم.

اولین های جامعه نابینایان نجف آباد ۲۷ مهر ۱۳۹۹

اولین های جامعه نابینایان نجف آباد

نخستین کسی که در نجف آباد برای آموزش نابینایان اقدام کرد، حسین ایزدی بود که بسیاری از نابینایان شهرستان را به مراکز نابینایی اصفهان معرفی کرد.