نانوایان نجف آباد
نامشخص بودن قیمت نان کنجدی در نجف آباد ۳۱ مرداد ۱۳۹۸

نامشخص بودن قیمت نان کنجدی در نجف آباد

غلات نیوز: اکبر مهدیه نانوای نجف آبادی گفت: طبق قانون سامانه فروش آرد سایر مصارف، صرفاً موظف به خرید آرد از کارخانه‌های استان اصفهان هستیم. این در حالی است که استان اصفهان با وجود 30 کارخانه آردسازی، متأسفانه از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست.