نذر خون
ثبت ۴۵۰ مورد اهدای خون در اصفهان ۱۵ خرداد ۱۳۹۷

ثبت ۴۵۰ مورد اهدای خون در اصفهان

از ساعت 21تا2 بامداد اولین شب قدر سال97 بیش از 550اهداءکننده برای شرکت در طرح نذر خون به پایگاه های انتقال خون میدان خواجو اصفهان، کاشان، شهرضا و نجف آباد مراجعه کردند که از این تعداد 450نفر موفق به اهدای خون شدند.