نرم افزار اصالت سنج پایان نامه
فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

فروش پایان نامه در نجف آباد گزارش نشده

در دانشگاه آزاد نجف آباد تاکنون موردی مبنی بر خرید پایان نامه یا تقلب در این امر گزارش نشده.برای اولین بار یک نرم افزار اصالت سنج نوشته و را اندازی شده است.