نصر الله معین
تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

تکذیب کمک نصرالله معین به بیمارستان نجف آباد+فیلم

رضا کریمی مدیر اجرایی بیمارستان شهید محمد منتظری نجف آباد، کمک مالی نصر الله معین خواننده خارج نشین نجف آبادی به طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب می کند. او گریزی هم به شرایط کرونایی این بیمارستان می زند.

تکذیب کمک مالی معین به بیمارستان نجف آباد ۰۷ آذر ۱۳۹۶

تکذیب کمک مالی معین به بیمارستان نجف آباد

مدیریت بیمارستان شهید محمد منتظری با ارسال پیامی هر گونه کمک مالی نصر الله معین خواننده نجف آبادی مقیم خارج از کشور به تکمیل طرح توسعه این بیمارستان را تکذیب کرد. در این پیام که  توسط  دکتر غلامحسین سلیمانی نسب رئیس  بیمارستان شهید محمد منتظری صادر شده، این گونه توضیح داده شده است: پیرامون شایعه […]