نمایشگاه اتوکام
حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمایشگاه بین‌المللی اتوکام ۱۱ آذر ۱۳۹۷

حضور دانشگاه آزاد نجف‌آباد در نمایشگاه بین‌المللی اتوکام

واحد نجف‌آباد همگام با ساير دانشگاه‌های استان اصفهان با حضور در بيست و چهارمين نمایشگاه بين‌المللی اتوكام به ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی خود پرداخت.