نمایشگاه بین المللی کتاب تهران
عرضه ۳۰میلیونی آثار مولفان نجف آبادی ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

عرضه ۳۰میلیونی آثار مولفان نجف آبادی

انتشارات مهر زهرا (س) در ششمین حضور خود در سی و یکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، بیش از 100عنوان از آثار مولفان نجف آبادی را به ارزش تقریبی 30 میلیون تومان عرضه است.