نگهداری آهو در خانه
کشف بره آهو در نجف آباد ۰۹ تیر ۱۳۹۷

کشف بره آهو در نجف آباد

به دنبال ارائه گزارش در خصوص نگهداری یک راس بره آهو در منزلی مسکونی، ماموران اجرایی حفاظت محیط زیست با حکم قضایی وارد خانه شهروند نجف آبادی شدند.