هفته فرهنگی
برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم ۲۷ شهریور ۱۳۹۹

برگزاری هفته فرهنگی کهریزسنگ+فیلم

روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر کهریزسنگ، هفته فرهنگی این شهر را 25 الی 31 شهریور ماه برگزار خواهند کرد.