هنر کارت
توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد ۱۶ اسفند ۱۳۹۹

توزیع سومین مرحله هنرکارت در نجف آباد

روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد نجف آباد: سومین مرحله از  هنرکارت های اهالی فرهنگ و هنر شهرستان نجف آباد، در بخش مهردشت با حضور استاد رجبعلی راعی هنرمند قلمزن ملی توزیع شد.