هوش مصنوعی
اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر ۲۲ دی ۱۳۹۷

اولین دفاعیه هوش مصنوعی کشور در پیام نور نجف آباد+تصاویر

مائده تاجی دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد هوش مصنوعی دانشگاه پیام نور نجف آباد به عنوان اولین فارغ التحصیل مقطع ارشد این رشته در دانشگاه های پیام نور کشور، از پایان نامه خود دفاع کرد.